FANDOM


Fukase VOCALOID4


Fukase (ふかせ) là một Vocaloid tiếng Nhật và Anh được phát triển và hỗ trợ bởi công ty Yamaha cùng sự kết hợp với công ty Lastrum Music Entertainment và công ty TOKYO FANTASY. Cậu ra mắt trong hệ VOCALOID4 vào tháng 1/2016.