FANDOM


MAYU VOCALOID3


MAYU là một VOCALOID tiếng Nhật được phát triển và phân phối bởi EXIT TUNES,và được phát hành vào tháng 12 năm 2012 cho VOCALOID3. Người cung cấp giọng cho cô là Mayumi Morinaga.