FANDOM


Vocaloid1.png (original file)‎ (495 × 63 điểm ảnh, kích thước tập tin: 21 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Main Page

    VOCALOIDvà các phiên bản kế tiếp của nó là các ứng dụng tổng hợp tiếng nói đã được bán thương mại…

  • Trang Chính

    Bản mẫu:VocaloidWiki CommunityActivity Bản mẫu:Notify

  • Bản mẫu:Vocal libraries mainpage

    Thư viện âm thanh và phần mềm được phát hành như một phần của nhượng quyền thương mại VOCALOID ™…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:18, ngày 16 tháng 7 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:18, ngày 16 tháng 7 năm 2017495 × 63 (21 kB)Ikado Lanpo (tường | đóng góp)

Đặc tính hình