Vocaloid Wiki
Advertisement
Image of "华哉有夏·贰 (Huá Zāi Yǒu Xià·Èr)"
Album title
  • "华哉有夏·贰"
  • Traditional Chinese: 華哉有夏·貳
  • Pinyin: Huá Zāi Yǒu Xià·Èr
Published February 11, 2021, for 108 - 598 RMB
Featuring
Producers
Affiliation

Preceding and succeeding albums[]

Background[]

"Huá Zāi Yǒu Xià·Èr" is a compilation album by the Qidian Project featuring Luo Tianyi, YANHE, Yuezheng Ling, and Yuezheng Longya.

Track listing[]

All lyrics written by St.

No.TitleMusicVocalsLength
1."华满神都苑 (Huá Mǎn Shén Dōu Yuàn)"COPLuo Tianyi V4 Ning 
2."十面埋伏 (Shí Miàn Máifú)"Wugui SuiYuezheng Ling 
3."倾杯问 (Qīng Bēi Wèn)"YukinsnowLuo Tianyi 
4."阴阳杀 (Yīnyáng Shā)"Langren-PLuo Tianyi, YANHE 
5."见字如晤 (Jiàn Zì Rú Wù)"Papaw Pao PaoYANHE 
6."江雪寒 (Jiāngxuěhán)"Wugui SuiYuezheng Longya 
7."东风歌 (Dōngfēng Gē)" (Wintery Winds Song)Ge Li Te, CSLuo Tianyi 
8."梦华叹 (Mèng Huá Tàn)"litterzyLuo Tianyi 

External links[]

Official[]

Unofficial[]

Advertisement