Vocaloid Wiki
Advertisement
Image of "华哉有夏 (Huá Zāi Yǒu Xià)"
Album title
  • "华哉有夏"
  • Traditional Chinese: 華哉有夏
  • Pinyin: Huá Zāi Yǒu Xià
Published May 16, 2018, for 120 - 150 RMB
Featuring
Producers
Affiliation

Preceding and succeeding albums[]

Background[]

"Huá Zāi Yǒu Xià" is a compilation album featuring Luo Tianyi, YANHE, Yuezheng Ling, and Yuezheng Longya

Track listing[]

No.TitleLyricsMusicVocalsLength
1."逆浪千秋 (Nì Làng Qiānqiū)" (Counter-Flow Chronicle)St, SijieWugui SuiYANHE4:07
2."千年之烛 (Qiānnián zhī Zhú)" (Candle of Millennium)Wei Cai zhi YiYukinsnowLuo Tianyi4:51
3."千年辗转 (Qiānnián Zhǎnzhuǎn)"Ming HuanglitterzyLuo Tianyi4:11
4."长安醉梦 (Cháng'ān Zuì Mèng)"StWugui SuiLuo Tianyi4:24
5."知音谱 (Zhīyīn Pǔ)"StLi'anchongLuo Tianyi 
6."九湘 (Jiǔ Xiāng)"StZhuan Chang LangrenLuo Tianyi5:04
7."桃源梦话 (Táoyuán Mènghuà)"StAyuan AdamYuezheng Longya4:08
8."潇潇 (Xiāoxiāo)"StLou LouYuezheng Ling3:47

External links[]

Official[]

Unofficial[]

Advertisement