Vocaloid Wiki
Advertisement
Image of "殿堂2 (Diàntáng 2)"
Album title
 • "殿堂II"
 • Alias: 殿堂2
 • Pinyin: Diàntáng II / Diàntáng 2
Published October 25, 2015, for 50RMB for Physical
Featuring
Producers
 • Wang Chao, Atunemic (compose, arrange, tuning)
 • Shuiqin (compose, tuning)
 • iKz, Kejierui (compose, arrange, lyrics, mixing)
 • Wugui Sui (compose, arrange, lyrics, piano)
 • Chacha-P, Jiuyu kyuugo (compose, arrange, tuning, lyrics)
 • Lan Tuzi-P, Toufu-P, Jerrkiy (arrange)
 • ToriSama (tuning, lyrics, music)
 • Kelin, Ai Pi Xiong, Commando1945 (tuning)
 • Yu Linxian, Yukinsnow (tuning, music)
 • Bonan, Cangshisan, Guhuang, Zhi Yue Qingcheng, Guozhi Liangcai, Weicai zhi Yi (lyrics)
 • Shipuhe, Ryusa, Qinglongshengzhe, Axiom.Latis (mixing)
 • Huduoduo (dizi)
 • zxhmaster (music, lyrics)
 • MornMagpie, ilem, Yu Linxian, Xiaodou (music)
 • Haixian Mian (guitar)
 • EURICO-SAI (erhu)
Affiliation

Succeeding album[]


Background[]

Diàntáng 2 (殿堂2) is a compilation album with 12 tracks and 5 bonus tracks featuring Luo Tianyi, YANHE, and Xin Hua.

Track listing[]

No.TitleLyricsMusicVocalsLength
1."梨花雨 (Líhuā Yǔ)" (Pear Blossom Rain)BonanWang ChaoWang Chao, Luo Tianyi3:17
2."CONNECT~心的连接~ (CONNECT ~Xīn de Liánjiē~)" (CONNECT ~Connection of the Heart~)CangshisanAtunemicLuo Tianyi4:03
3."东京不太热 (Dōngjīng Bù Tài Rè)" (Not Too Hot in Tokyo)zxhmasterzxhmasterLuo Tianyi4:09
4."忆红莲 (Yì Hónglián)" (Reminiscence of the Red Lotus)GuhuangShuiqinLuo Tianyi4:03
5."雨满武陵春 (Yǔ Mǎn Wǔlíng Chūn)"MornMagpieMornMagpieLuo Tianyi3:37
6."陰陽先生 (Yīnyáng Xiānshēng)" (Mr. Yin and Yang)ilemilemLuo Tianyi, YANHE3:27
7."魔女的舞宴 (Mónǚ de Wǔ Yàn)" (Witch's Dance Party)Niaoye ToriSamaNiaoye ToriSamaLuo Tianyi3:31
8."我要买买买 (Wǒ Yāo Mǎi Mǎi Mǎi)" (I Wanna Buy Buy Buy)iKziKzLuo Tianyi4:14
9."清风醉梦 (Qīngfēng Zuì Mèng)" (The Wind Has No Principles)Zhi Yue QingchengYu LinxianLuo Tianyi4:26
10."八辈子 (Bā Bèizi)" (For Eight Lifetimes)Wugui, Guozhi LiangcaiWuguiLuo Tianyi, YANHE3:31
11."陨星 (Yǔnxīng)" (Meteor feat.)XiaodouXiaodouLuo Tianyi4:07
12."唱给雅音宮羽Ⅱ (Chàng gěi Yāyīn Gōngyǔ Ⅱ)" (Singing for Yayin Gongyu Ⅱ)Weicai zhi YiYukinsnowLuo Tianyi5:17
13."初见 (Chū Jiàn)"Chacha-PChacha-PLuo Tianyi3:52
14."东京不太热 (Dōngjīng Bù Tài Rè)" (Not Too Hot in Tokyo - Remix version)zxhmasterToufu-PXin Hua4:27
15."长恨 (Cháng Hèn)"KejieruiKejieruiLuo Tianyi3:42
16."一个人的路 (Yīgèrén de Lù)"Jiuyu kyuugoJiuyu kyuugoYANHE4:22
17."唱給雅音宮羽 (Chàng gěi Yǎyīn Gōngyǔ)" (Singing for Yayin Gongyu)Weicai zhi YiYukinsnowLuo Tianyi5:17
Total length:59:38

External links[]

Official[]

Unofficial[]

Advertisement