Vocaloid Wiki
Advertisement
Image of "殿堂3 (Diàntáng 3)"
Album title
  • "殿堂III"
  • Alias: 殿堂3
  • Pinyin: Diàntáng III
Published February 22, 2017, for 60RMB for Physical
Featuring
Producers
Affiliation

Preceding album[]

Background[]

Diàntáng 3 is a compilation album featuring Luo Tianyi, Yuezheng Ling, YANHE, Xin Hua, and GUMI English.

Track listing[]

No.TitleLyricsMusicVocalsLength
1."白石溪 (Báishí Xī)" (White Stone Creek)Guozhi LiangcaiYukinsnowLuo Tianyi, Yuezheng Ling5:32
2."权御天下 (Quán Yù Tiānxià)" (Sun Quan the Emperor)STWugui SuiLuo Tianyi4:12
3."桥驿听雨落 (Qiáo Yì Tīng Yǔ Luò)"Guozhi Liangcai, Xie Jiao JiaozhuHaixianmianLuo Tianyi4:06
4."干物女 (Gànwù Nǚ)" (Dried Woman)zxhmasterzxhmasterLuo Tianyi, Yuezheng Ling3:45
5."昔巷舊夢 (Xī Xiàng Jiù Mèng)" (Old Dreams From Old Places)TianranshuaiTianranshuaiYANHE5:46
6."所谓自由 (Suǒwèi Zìyóu)" (So-Called Freedom)iKziKzLuo Tianyi4:49
7."非人憧憬 (Fēi Rén Chōngjǐng)"KaraneKaraneYuezheng Ling, Luo Tianyi4:28
8."战狐 (Zhàn Hú)" (Fox Warriors)Yu LiT-L-SYuezheng Ling4:35
9."神的女儿们 (Shén de Nǚ'érmen)" (Daughters of God)Mu Rong Feng湯んXin Hua4:53
10."桃花雪 (Táohuā Xuě)" (The Snowy Peach Blossoms)MoyurenbianMoyurenbianLuo Tianyi4:00
11."兔子先生 (Tùzǐ Xiānshēng)" (Mr. Rabbit)Xiao Hua A Xiao HuaXiao Hua A Xiao HuaLuo Tianyi3:29
12."晚安,好梦 (Wǎn'ān, Hǎomèng)" (Good Night, Sweet Dreams)Mono-PMono-P, Mono-P's friendLuo Tianyi4:14
13."七夜雪 (Qīyè Xuě)" (Seven Snowy Nights)TianranshuaiTianranshuaiLuo Tianyi, YANHE4:21
14."爱Know (Ài Know)" (Love Know)Guozhi LiangcaiToufu-PLuo Tianyi4:29
15."Twinkie Defense"BTMBTMLuo Tianyi, Yuezheng Ling, YANHE, Xin Hua, GUMI English3:06
Total length:01:05:45

External links[]

Official[]

Unofficial[]

Advertisement