FANDOM


Image of "飞行梦 (Fēixíng Mèng) (album)"
Album title
  • "飞行梦"
  • Traditional Chinese: 飛行夢
  • Pinyin: Fēixíng Mèng
  • English: Flying Dream
Published May 1, 2020, for 48 - 108 RMB for Physical
Featuring
Producers
  • Yu Jianliu (lyrics, compose, arrange, tuning, guitar)
  • Purara, Xiao Huajian (lyrics)
  • LW222 (tuning)
  • Daniel Yan (guitar)
  • Unknown illustrator
Affiliation

Preceding albumsEdit

BackgroundEdit

"Fēixíng Mèng" is a doujinshi album by Yu Jianliu featuring Luo Tianyi, YANHE, Yuezheng Ling, Camui Gackpo, and Xiao Huajian. It contains 15 tracks.

Track listingEdit

All music composed by Yu Jianliu.
No.TitleLyricsVocalsLength
1."零 (Líng)" (Zero)   
2."飞行梦 (Fēixíng Mèng)" (Flying Dream)Yu JianliuLuo Tianyi, Yuezheng Ling4:00
3."影子 (Yǐngzi)" (Shadow)Yu JianliuLuo Tianyi 
4."伪装者生存手册 (Wèizhuāng zhě Shēngcún Shǒucè)" (Pretender's Survival Manual)Yu JianliuLuo Tianyi 
5."354的女王大人 (354 de Nǚwáng Dàrén)"Yu JianliuLuo Tianyi 
6."沙雕启示录之爸爸回来了 (Shādiāo Qǐshì Lù zhī Bàba Huíláile)"Yu JianliuYuezheng Ling, Luo Tianyi 
7."进击的备胎 (Jìnjī de Bèi Tāi)"Yu JianliuYANHE 
8."MARY"PuraraCamui Gackpo 
9."弑月 (Shì Yuè)" (Killing Moon)Yu JianliuLuo Tianyi4:19
10."Blue Dream"Yu JianliuLuo Tianyi 
11."下辈子我要嫁给你啦 (Xiàbèizi Wǒ Yào Jià Gěi Nǐ La)" (I'm Going to Marry You in the Next Life)Yu JianliuYuezheng Ling3:02
12."前世今生 (Qiánshì Jīnshēng)"KENKOYANHE 
13."火星漫游2076 (Huǒxīng Mànyóu 2076)" (Roaming Mars 2076)Yu JianliuLuo Tianyi3:35
14."吹涨自己 (Ceoi1 Zoeng3 Zi6 Gei2)"Xiao HuajianXiao Huajian4:46
15."罪乐园 (Zeoi6 Lok6 Jyun4)" (Criminal Paradise)Yu JianliuXiao Huajian5:14

External linksEdit

OfficialEdit

UnofficialEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.