FANDOM


Image of "FM40.4"
Album title
  • "FM40.4"
Published March 30, 2020, for 60 - 110 RMB for Physical
Featuring
Producers
  • Lan Tuzi-P (compose, arrange, mixing)
  • Zeno (compose, arrange)
  • 3120, Qi Yue Liu, Shiba (lyrics)
  • Creuzer (tuning)
  • Meili Yang Tuo (guitar)
Affiliation

BackgroundEdit

"FM40.4" is a compilation album featuring Xingchen. This album contains 9 tracks.

Track listingEdit

No.TitleLyricsMusicLength
1."失恋特工队 (Shīliàn Tègōng Duì)"3120Lan Tuzi-P 
2."失心 (Shī Xīn)"Qi Yue LiuZeno 
3."量产型机器人 (Liàng Chǎn Xíng Jīqìrén)"ShibaLan Tuzi-P3:21
4."北洋 (Běiyáng)"ShibaLan Tuzi-P 
5."玻璃做的少女 (Bōlí Zuò de Shàonǚ)" (GLASS GIRL / A Girl Made of Glass)3120, ShibaZeno4:42
6."喜欢你的时间 (Xǐhuān Nǐ de Shíjiān)" (Like Your Time)3120Lan Tuzi-P 
7."活! (Huó!)"Qi Yue LiuLan Tuzi-P 
8."天亮之后 (Tiānliàng Zhīhòu)"ShibaLan Tuzi-P 
9."金陵叹 (Jīnlíng Tàn)"ShibaLan Tuzi-P 

External linksEdit

OfficialEdit

UnofficialEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.