m (Updating view count (automatic))
m (Updating view count (automatic))
 
(40 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
|title = "'''Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis'''"
 
|title = "'''Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis'''"
 
|date = April 1, 2018
 
|date = April 1, 2018
|views = {{v|yt|1,969,536}} and {{v|sc|167,660}}
+
|views = {{v|yt|2,601,634}} and {{v|sc|224,208}}
 
|singers = [[Kagamine Len]] and [[GUMI]]
 
|singers = [[Kagamine Len]] and [[GUMI]]
 
|producers = [[Dasu]] (music, lyrics, illustration, animation)
 
|producers = [[Dasu]] (music, lyrics, illustration, animation)
Line 19: Line 19:
 
==Lyrics==
 
==Lyrics==
 
{{Lrc legend|#710809; color:#ebb5b3
 
{{Lrc legend|#710809; color:#ebb5b3
|Len
+
|Len: default
 
|GUMI}}
 
|GUMI}}
   
  +
<tabber>
{| style="width:100%"
 
  +
|-|Filipino lyrics=
! align=left |''Tagalog''
 
  +
<poem style="margin-left:1em;">
! align=left |''Official English''
 
  +
Sa kanta sinimulan
|-
 
  +
Ang hele ng lumbay
|{{lrc color|len|Sa kanta sinimulan}}
 
  +
Sumabay si paraluman
|{{lrc color|len|The lullaby of sadness}}
 
  +
|-
 
  +
Sa ginto idinaan
|{{lrc color|len|Ang hele ng lumbay}}
 
  +
Akala mo ba na
|{{lrc color|len|Started with a song}}
 
  +
Lahat ay makakalimutan?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Sumabay si paraluman}}
 
  +
Iiyak-iyak ka pa
|{{lrc color|len|The muse sang along}}
 
  +
Pinoproblema niya ang wakas
|-
 
  +
Walang inumpisahan
|<br>
 
  +
|-
 
  +
Sino ka nga pala,
|{{lrc color|len|Sa ginto idinaan}}
 
  +
Uulit ka rin ba,
|{{lrc color|len|Compensated with gold,}}
 
  +
Tulad nila?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Akala mo ba na}}
 
  +
Halika rito,
|{{lrc color|len|You think}}
 
  +
O halika rito't sumayaw!
|-
 
  +
Napakasaya mo hindi ba?
|{{lrc color|len|Lahat ay makakalimutan?}}
 
  +
|{{lrc color|len|Everything is easily forgotten?}}
 
  +
Palakpakan!
|-
 
  +
Nagpapalakpakan, na sila!
|<br>
 
  +
Binabalewalang maaga
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Iiyak-iyak ka pa}}
 
  +
Pano nga ba,
|{{lrc color|len|You cry and cry}}
 
  +
Papaano nga ba huminga?
|-
 
  +
At 'san ka nga ba pupunta?
|{{lrc color|len|Pinoproblema niya ang wakas}}
 
  +
|{{lrc color|len|Worrying about the end}}
 
  +
Dito, dito,
|-
 
  +
O halika rito't sumayaw,
|{{lrc color|len|Walang inumpisahan}}
 
  +
La~la~La~La~La~~
|{{lrc color|len|Without starting}}
 
  +
|-
 
  +
Sa ginto sinimulan
|<br>
 
  +
Saklap na pagpanggap
|-
 
  +
Tinanggi ni Paraluman
|{{lrc color|len|Sino ka nga pala,}}
 
  +
|{{lrc color|len|Anyway who are you,}}
 
  +
Sa kanta idinaan
|-
 
|{{lrc color|len|Uulit ka rin ba,}}
+
Akala mo rin ba
  +
Ang lahat ay wala na?
|{{lrc color|len|Are you going to repeat it,}}
 
  +
|-
 
|{{lrc color|len|Tulad nila?}}
+
{{lrc color|gumi|Ayaw kong tumanggi,
  +
Ngunit asan ang budhi?}}
|{{lrc color|len|Like them?}}
 
  +
"Wala kaming alam,
|-
 
  +
Wala kaming alam." :")
|<br>
 
  +
|-
 
|{{lrc color|len|Halika rito,}}
+
{{lrc color|gumi|Bakit ka pa tumatanggi,
  +
Pagsisisi, nasa huli~}}
|{{lrc color|len|Come here,}}
 
  +
|-
 
  +
Halika rito,
|{{lrc color|len|O halika rito't sumayaw!}}
 
  +
O halika rito't sumayaw!
|{{lrc color|len|O come here and dance!}}
 
  +
Napakasaya mo hindi ba?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Napakasaya mo hindi ba?}}
 
  +
Palakpakan!
|{{lrc color|len|You're so happy, right?}}
 
  +
Nagpapalakpakan, na sila!
|-
 
  +
Binabalewalang maaga
|<br>
 
  +
|-
 
  +
Pano nga ba,
|{{lrc color|len|Palakpakan!}}
 
  +
Papaano nga ba huminga?
|{{lrc color|len|Applause!}}
 
  +
At 'san ka nga ba pupunta?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Nagpapalakpakan, na sila!}}
 
  +
Dito, dito,
|{{lrc color|len|They're applauding!}}
 
  +
O halika rito't sumayaw,
|-
 
  +
La~La~La-HAAA
|{{lrc color|len|Binabalewalang maaga}}
 
  +
|{{lrc color|len|Rejecting early}}
 
  +
Halika rito,
|-
 
  +
O halika rito't sumayaw!
|<br>
 
  +
Napakasaya mo hindi ba?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Pano nga ba,}}
 
  +
Palakpakan!
|{{lrc color|len|How do you,}}
 
  +
Nagpapalakpakan, na sila!
|-
 
  +
Binabalewalang maaga
|{{lrc color|len|Papaano nga ba huminga?}}
 
  +
|{{lrc color|len|How do you breathe again?}}
 
  +
Pano nga ba,
|-
 
  +
Papaano nga ba huminga?
|{{lrc color|len|At 'san ka nga ba pupunta?}}
 
  +
At 'san ka nga ba pupunta?
|{{lrc color|len|And where are you going?}}
 
  +
|-
 
  +
Dito, dito,
|<br>
 
  +
O halika rito't sumayaw,
|-
 
  +
La~La~La~La~La~~
|{{lrc color|len|Dito, dito,}}
 
  +
</poem>
|{{lrc color|len|Here, here,}}
 
  +
|-
 
  +
|-|Official English lyrics=
|{{lrc color|len|O halika rito't sumayaw,}}
 
  +
{{Translation|fil|official English|Producer}}
|{{lrc color|len|Come here and dance,}}
 
  +
<poem style="margin-left:1em;">
|-
 
  +
The lullaby of sadness
|{{lrc color|len|La~la~La~La~La~~}}
 
  +
Started with a song
|{{lrc color|len|La~la~La~La~La~~}}
 
  +
The muse sang along
|-
 
  +
|<br>
 
  +
Compensated with gold,
|-
 
  +
You think
|{{lrc color|len|Sa ginto sinimulan}}
 
  +
Everything is easily forgotten?
|{{lrc color|len|The unfortunate facade}}
 
  +
|-
 
  +
You cry and cry
|{{lrc color|len|Saklap na pagpanggap}}
 
  +
Worrying about the end
|{{lrc color|len|Started with gold}}
 
  +
Without starting
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Tinanggi ni Paraluman}}
 
  +
Anyway who are you,
|{{lrc color|len|The muse denies}}
 
  +
Are you going to repeat it,
|-
 
  +
Like them?
|<br>
 
  +
|-
 
  +
Come here,
|{{lrc color|len|Sa kanta idinaan}}
 
  +
O come here and dance!
|{{lrc color|len|Compensated with a song}}
 
  +
You're so happy, right?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Akala mo rin ba}}
 
  +
Applause!
|{{lrc color|len|Do you also think that}}
 
  +
They're applauding!
|-
 
  +
Rejecting early
|{{lrc color|len|Ang lahat ay wala na?}}
 
  +
|{{lrc color|len|Everything is already gone?}}
 
  +
How do you,
|-
 
  +
How do you breathe again?
|<br>
 
  +
And where are you going?
|-
 
  +
|{{lrc color|gumi|Ayaw kong tumanggi,}}
 
  +
Here, here,
|{{lrc color|gumi|I don't want to hesitate,}}
 
  +
Come here and dance,
|-
 
  +
La~la~La~La~La~~
|{{lrc color|gumi|Ngunit asan ang budhi?}}
 
  +
|{{lrc color|gumi|But where is the conscience?}}
 
  +
The unfortunate facade
|-
 
  +
Started with gold
|{{lrc color|len|"Wala kaming alam,}}
 
  +
The muse denies
|{{lrc color|len|"We don't know anything,}}
 
  +
|-
 
  +
Compensated with a song
|{{lrc color|len|Wala kaming alam." :")}}
 
  +
Do you also think that
|{{lrc color|len|We don't know anything." :")}}
 
  +
Everything is already gone?
|-
 
  +
|<br>
 
  +
{{lrc color|gumi|I don't want to hesitate,
|-
 
  +
But where is the conscience?}}
|{{lrc color|gumi|Bakit ka pa tumatanggi,}}
 
  +
"We don't know anything,
|{{lrc color|gumi|Why are you hesitant,}}
 
  +
We don't know anything." :")
|-
 
  +
|{{lrc color|gumi|Pagsisisi, nasa huli~}}
 
|{{lrc color|gumi|Regret, always in the end~}}
+
{{lrc color|gumi|Why are you hesitant,
  +
Regret, always in the end~}}
|-
 
  +
|<br>
 
  +
|-
 
  +
Come here,
|{{lrc color|len|Halika rito,}}
 
  +
O come here and dance!
|{{lrc color|len|Come here,}}
 
  +
You're so happy, right?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|O halika rito't sumayaw!}}
 
  +
Applause!
|{{lrc color|len|O come here and dance!}}
 
  +
They're applauding!
|-
 
  +
Rejecting early
|{{lrc color|len|Napakasaya mo hindi ba?}}
 
  +
|{{lrc color|len|You're so happy, right?}}
 
  +
How do you,
|-
 
  +
How do you breathe again?
|<br>
 
  +
And where are you going?
|-
 
  +
|{{lrc color|len|Palakpakan!}}
 
  +
Here, here,
|{{lrc color|len|Applause!}}
 
  +
Come here and dance,
|-
 
  +
La~La~La-HAAA
|{{lrc color|len|Nagpapalakpakan, na sila!}}
 
  +
|{{lrc color|len|They're applauding!}}
 
  +
Come here,
|-
 
  +
O come here and dance!
|{{lrc color|len|Binabalewalang maaga}}
 
  +
You're so happy, right?
|{{lrc color|len|Rejecting early}}
 
  +
|-
 
  +
Applause!
|<br>
 
  +
They're applauding!
|-
 
  +
Rejecting early
|{{lrc color|len|Pano nga ba,}}
 
  +
|{{lrc color|len|How do you,}}
 
  +
How do you,
|-
 
  +
How do you breathe again?
|{{lrc color|len|Papaano nga ba huminga?}}
 
  +
And where are you going?
|{{lrc color|len|How do you breathe again?}}
 
  +
|-
 
  +
Here, here,
|{{lrc color|len|At 'san ka nga ba pupunta?}}
 
  +
Come here and dance,
|{{lrc color|len|And where are you going?}}
 
  +
La~La~La~La~La~~
|-
 
|<br>
+
</poem>
  +
</tabber>
|-
 
|{{lrc color|len|Dito, dito,}}
 
|{{lrc color|len|Here, here,}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|O halika rito't sumayaw,}}
 
|{{lrc color|len|Come here and dance,}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|La~La~La-HAAA}}
 
|{{lrc color|len|La~La~La-HAAA}}
 
|-
 
|<br>
 
|-
 
|{{lrc color|len|Halika rito,}}
 
|{{lrc color|len|Come here,}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|O halika rito't sumayaw!}}
 
|{{lrc color|len|O come here and dance!}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|Napakasaya mo hindi ba?}}
 
|{{lrc color|len|You're so happy, right?}}
 
|-
 
|<br>
 
|-
 
|{{lrc color|len|Palakpakan!}}
 
|{{lrc color|len|Applause!}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|Nagpapalakpakan, na sila!}}
 
|{{lrc color|len|They're applauding!}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|Binabalewalang maaga}}
 
|{{lrc color|len|Rejecting early}}
 
|-
 
|<br>
 
|-
 
|{{lrc color|len|Pano nga ba,}}
 
|{{lrc color|len|How do you,}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|Papaano nga ba huminga?}}
 
|{{lrc color|len|How do you breathe again?}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|At 'san ka nga ba pupunta?}}
 
|{{lrc color|len|And where are you going?}}
 
|-
 
|<br>
 
|-
 
|{{lrc color|len|Dito, dito,}}
 
|{{lrc color|len|Here, here,}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|O halika rito't sumayaw,}}
 
|{{lrc color|len|Come here and dance,}}
 
|-
 
|{{lrc color|len|La~La~La~La~La~~}}
 
|{{lrc color|len|La~La~La~La~La~~}}
 
|}
 
   
 
==Derivatives==
 
==Derivatives==
Line 255: Line 202:
 
}}
 
}}
 
{{Clr}}
 
{{Clr}}
  +
 
==Trivia==
 
==Trivia==
 
*[[wikipedia:Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis|Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis]] is a Synonym (alternative word) for the disease [[wikipedia:Silicosis|Silicosis]]. This is a disease caused by silicon dust entering the lungs and scarring the lung tissues and is commonly linked to certain industral jobs that work with cutting silicon.
 
*[[wikipedia:Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis|Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis]] is a Synonym (alternative word) for the disease [[wikipedia:Silicosis|Silicosis]]. This is a disease caused by silicon dust entering the lungs and scarring the lung tissues and is commonly linked to certain industral jobs that work with cutting silicon.
Line 270: Line 218:
 
* [https://open.spotify.com/track/6nrwr0Zh9KqpumyVdYvDcN?si=jNxid_q8RL-AwX61YxW6Jg Spotify]
 
* [https://open.spotify.com/track/6nrwr0Zh9KqpumyVdYvDcN?si=jNxid_q8RL-AwX61YxW6Jg Spotify]
 
}}
 
}}
  +
 
===Unofficial===
 
===Unofficial===
 
{{Unofficial
 
{{Unofficial
Line 277: Line 226:
 
[[Category:Original songs]]
 
[[Category:Original songs]]
 
[[Category:Filipino songs]]
 
[[Category:Filipino songs]]
  +
[[Category:Filipino duet songs]]
 
[[Category:Songs featuring Kagamine Len]]
 
[[Category:Songs featuring Kagamine Len]]
 
[[Category:Songs featuring GUMI]]
 
[[Category:Songs featuring GUMI]]

Latest revision as of 20:48, 10 June 2021

This subject has questionable content, view at your own risk.
Discussions for questionable content are here and more subjects are categorized here.
© This subject has a no reprints rule, blatant disregard of this is copyright infringement.
Discussions for unauthorized reprints are here and more subjects categorized here.
©
Image of "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"
Song title
  • "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"
Published April 1, 2018, with 2,601,000+ YouTube views and 224,200+ SoundCloud views
Featuring
Producers
  • Dasu (music, lyrics, illustration, animation)
Links

Background[edit | edit source]

Ignorance is a very fine silica dust that is dangerous when inhaled
—Dasu

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis is an original song by Dasu featuring Kagamine Len and GUMI.

Lyrics[edit | edit source]

Singer + Color
LenGUMI

Sa kanta sinimulan
Ang hele ng lumbay
Sumabay si paraluman

Sa ginto idinaan
Akala mo ba na
Lahat ay makakalimutan?

Iiyak-iyak ka pa
Pinoproblema niya ang wakas
Walang inumpisahan

Sino ka nga pala,
Uulit ka rin ba,
Tulad nila?

Halika rito,
O halika rito't sumayaw!
Napakasaya mo hindi ba?

Palakpakan!
Nagpapalakpakan, na sila!
Binabalewalang maaga

Pano nga ba,
Papaano nga ba huminga?
At 'san ka nga ba pupunta?

Dito, dito,
O halika rito't sumayaw,
La~la~La~La~La~~

Sa ginto sinimulan
Saklap na pagpanggap
Tinanggi ni Paraluman

Sa kanta idinaan
Akala mo rin ba
Ang lahat ay wala na?

Ayaw kong tumanggi,
Ngunit asan ang budhi?

"Wala kaming alam,
Wala kaming alam." :")

Bakit ka pa tumatanggi,
Pagsisisi, nasa huli~


Halika rito,
O halika rito't sumayaw!
Napakasaya mo hindi ba?

Palakpakan!
Nagpapalakpakan, na sila!
Binabalewalang maaga

Pano nga ba,
Papaano nga ba huminga?
At 'san ka nga ba pupunta?

Dito, dito,
O halika rito't sumayaw,
La~La~La-HAAA

Halika rito,
O halika rito't sumayaw!
Napakasaya mo hindi ba?

Palakpakan!
Nagpapalakpakan, na sila!
Binabalewalang maaga

Pano nga ba,
Papaano nga ba huminga?
At 'san ka nga ba pupunta?

Dito, dito,
O halika rito't sumayaw,
La~La~La~La~La~~

Below is an official English translation: via Producer. Amendments may have been made to the original translation.

The lullaby of sadness
Started with a song
The muse sang along

Compensated with gold,
You think
Everything is easily forgotten?

You cry and cry
Worrying about the end
Without starting

Anyway who are you,
Are you going to repeat it,
Like them?

Come here,
O come here and dance!
You're so happy, right?

Applause!
They're applauding!
Rejecting early

How do you,
How do you breathe again?
And where are you going?

Here, here,
Come here and dance,
La~la~La~La~La~~

The unfortunate facade
Started with gold
The muse denies

Compensated with a song
Do you also think that
Everything is already gone?

I don't want to hesitate,
But where is the conscience?

"We don't know anything,
We don't know anything." :")

Why are you hesitant,
Regret, always in the end~Come here,
O come here and dance!
You're so happy, right?

Applause!
They're applauding!
Rejecting early

How do you,
How do you breathe again?
And where are you going?

Here, here,
Come here and dance,
La~La~La-HAAA

Come here,
O come here and dance!
You're so happy, right?

Applause!
They're applauding!
Rejecting early

How do you,
How do you breathe again?
And where are you going?

Here, here,
Come here and dance,
La~La~La~La~La~~

Derivatives[edit | edit source]

flower's cover
YouTube logo
[yt]
Featuring
Producers
Morry (cover, illust)
Categories VOCALOID cover

Trivia[edit | edit source]

  • Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis is a Synonym (alternative word) for the disease Silicosis. This is a disease caused by silicon dust entering the lungs and scarring the lung tissues and is commonly linked to certain industral jobs that work with cutting silicon.

External links[edit | edit source]

Official[edit | edit source]

Unofficial[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.